Skip to main content
Next PracticesSkill Master

A jövő megérkezett – Digitális Tanulás Hete a Raiffeisen Bankban

By 2023. áprilisNo Comments

A jövő megérkezett – Digitális Tanulás Hete a Raiffeisen Bankban

5 perc elolvasni
2023.04.26.

Raiffeisen Bank Zrt.

Human Telex Consulting Kft.

ALKATEGÓRIA:

Nagyvállalat

PÁLYÁZAT CÍME:

A jövő megérkezett – Digitális Tanulás Hete a Raiffeisen Bankban

A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

Mi a pályázatban bemutatott projekt / megoldás előzménye, oka? Milyen üzleti problémát akartok / akartatok megoldani vele? Milyen szükségletek hívták elő?

A Raiffeisen Bank stratégia célkitűzései között kiemelt helyen szerepel, hogy digitalizálódjunk, és ügyfeleinket egyre magasabb minőségben digitális csatornákon keresztül szolgáljuk ki. Ennek egyik előfeltétele, hogy a Bank dolgozói is tisztában legyenek a digitális világ újdonságaival, folyamatosan fejlesszék digitális tudásukat és készségeiket, továbbá kezdjék el azokat napi szinten használni. Ezzel a céllal indítottuk el a Digitális Tanulás Hete programsorozatot 2021-ben.

CÉLOK ISMERTETÉSE

Írd le milyen vállalati környezetben, milyen céllal, milyen elvárások mentén indult el a nevezett HR aktivitás. Amennyiben pontos célszámokat, KPI-okat (Key Performance Indicator) is meghatároztatok, írd le ezeket is!

Fő cél: egy hetes programsorozat létrehozása, amely kimozdítja a kollégáinkat a komfortzónájukból és buy-in-t teremt a digitális világ termékei iránt.

További célok:
1. A kollégák komfortosan mozogjanak, tanuljanak az online térben
2. A szervezet számára ezzel értéket teremtsünk, tanuló szervezetet építsünk
3 . Elinduljon a kapcsolódás az újonnan kialakított digitális területek között
KPI-ok: min. 800 megtekintés; előadásonként legalább 5 kérdés; Digitális kvíz min. 200 kitöltő.

MEGVALÓSÍTÁS KULCS ELEMEI, LÉPÉSEI

Írd le a HR aktivitás pontos menetét! Milyen alapgondolatok mentén zajlott a megvalósítási stratégia kialakítása? Mi volt a stratégia, amivel a fenti célokat el kívántátok érni? Milyen lépésekben zajlott a megvalósítás?

Stratégia és alapvetések:
1, A „Miért-Mit-Hogyan” gondolatmenetet követtük a tervezésben és a megvalósításban.

2, Kulcsfontosságú volt a BOARD buy-in-jének és aktív támogatásának megszerzése.

3, Szakmai pályázat út ján a Human Telex Consulting-ot vontuk be a koncepció kialakításába és a megvalósításba.

4, A tartalmat egy vezetőkből/munkatársakból válogatott csapattal alakítottuk (belőlük kerültek ki a belsős előadók), így az ő elköteleződésük erős volt.

5, Kiemelt hangsúlyt fektettünk a kommunikációra (pl. plakátok, ledfal, email, SMS céges telefonra, CEO video, QR kód, micro site, képernyő kímélő, feliratos póló, stb).

Megvalósítás szakaszai
Előkészítés:

1, Időt, energiát fektettünk a közös célok megfogalmazásába, véglegesítésébe. Így mindenki számára egyértelművé vált, hogy milyen tartalom segíti ezek elérését.

2, Pontos ütemtervet készítettünk a részfeladatokról, ez kritikus volt, mert 6-7 szakmai terület munkáját kellett összehangolnunk.

3, Három munka stream-et alakítottunk ki a szakmai tartalom, kommunikáció, technikai megvalósítás területén.

4, A BOARD tagokat a főbb mérföldköveknél informáltuk a haladásról, és elkészítettük a CEO beharangozó videóját.

5, A belsős előadók több hetes előadói felkészítő programon vettek részt, ez egy közösséggé kovácsolta őket.

Az esemény hete:
1, A kivitelezés egy profi stúdióban, megfelelő hang- és képtechnikával zajlott. Ez adta meg azt a technikai minő séget, ami vonzóvá tette az online világot és a digitális tanulást.

2, A core szervezői csapat tagjai végig jelen voltak a stúdióban, hogy az ad hoc problémákat kezeljék, támogassák az előadókat, és összefoglaló anyagokat írjanak minden előadásról, amelyeket real-time megosztottak a Bank minden munkavállalójával.

Után követés:
1, Kérdőíves visszamérés a közön ségtő l
2, Összefoglaló statisztikák, elemzések a BOARD-nak
3, Rendszeres kommunikáció a kollégák felé a visszanézhető előadásokról
4, Retrospektív projekt összegzés, tanulságok levonása

EREDMÉNYEK

Írd le milyen eredményeket értetek el a pályázati HR aktivitással? Milyen volt a lebonyolítás fogadtatása szervezeten belül / kívül Amennyiben meghatároztatok előre KPI-okat, mennyire sikerült ezeket teljesíteni? Milyen hatást gyakorolt az aktivitás a szervezetre? Milyen visszajelzések érkeztek az aktivitásokkal kapcsolatban?

1, KPI-ok
A KPI-okat túlteljesítettük.
– Részvétel: 2021-ben 1705, 2022-ben 2035
– Kérdések: 2021-ben 152, 2022-ben 178.
– A Digitális kvízt 2021-ben 221 fő, a Digitális Ki-Mit-Tudot 2022-ben 231 fő töltötte ki.
– A visszamérő kérdőívet több száz kolléga töltötte ki, NPS: 8,9.
– A vezetők körében is népszerű volt az esemény, 2021-ben 113, 2022-ben 136 vezető vett részt a programokon.
2, A szervezetre gyakorolt hatás
A legfontosabb célunk a digitális készségek fejlesztése és gyakorlatba való átültetése, valamint az újonnan kialakított digitális területek közötti kapcsolódás elősegítése volt. Ezek az alábbi módon valósultak meg:
-Az „Online Prezentációk” előadás módszereit a munkatársak beépítették, használják az online, hibrid működésben napi szinten.
-Az „Agilis Alapok” előadás felvételét használjuk az új belépők oktatásában is.
-Az agilis módszertant olyan keresztfunkcionális csapatok is elkezdték használni, akik még nem mű ködnek agilisan (pl. JÓL-LÉT program)
-Az Elismerések, díjazások kialakítására szervezett workshopot design thinking módszertannal valósítottuk meg.
-A fiókhálózat tehetségprogramjában több témában az ötletelés MIRO platformon zajlott.
-Az elkötelezettség felmérés eredményeit az Advanced Analytics előadáson tanult adatvizualizációs módszertannal jelenítettük meg.
-Két korábban egymástól függetlenül működő üzleti terület a digitális fejlesztéseit mostantól közösen valósítja meg.
-Az „ügyfél felhasználói élmény” csapat elkezdte a támogató területek folyamathatékonyságának javítását a saját módszertanukkal.

ÜZLETI HATÁS

Írd le, milyen hatást gyakorol a projekt / megoldás az üzletmenetre? Milyen előnyökre tehet szert ezáltal a vállalat a piacon?

A képzési lehetőségeink megítélése 18%-al javult az elmúlt 3 évben a munkatársaink szemében. A munkatársak tanulás iránti motivációja 2 év alatt 19%-al nőtt. A digitális világ adta lehetőségek és innováció megítélése 2 év alatt 18%-al javult. Mindezek magasabb elkötelezettséget, és ezáltal jobb üzleti eredményt hoztak. A kulcsemberek ismertsége és elismertsége növekedett, a bankhoz fűződő lojalitásuk erősödött,
előadói technikájuk fejlődött. A bankon belüli szakmai kapcsolati hálók sűrűsödtek, ezáltal is segítve a gyorsabb, hatékonyabb információ- és tudásmegosztást. Munkatársaink széles köre ismerte meg a digitális termékeinket (online hitelezés, számlanyitás) ezzel még több promoter-ünk lett a piacon és a munkaerőpiacon. Továbbá fióki munkatársaink olyan ügyfélközpontú készségeket sajátítottak el (pl. felhasználói élmény), amelyekkel felvértezve a Bank ügyfélélményét javítják. A részvételi adatok és feltett kérdések inputot adnak számunkra a jövőálló készségek fejlesztésével kapcsolatos stratégia kialakításában. Az új portfólióval versenyelőnyre tehetünk szert. Számos program (Agilis a gyakorlatban, Együttműködés az online térben – Miro workshop) azt segítette, hogy a munkatársak megismerjék, értsék, elfogadják, és magukévá tegyék az agilis működést és módszertanokat. Így az agilis csapatokban gördülékenyebb és magasabb minőségű a szolgáltatás és a leszállítás az ügyfeleknek. Az agilis flipek száma is folyamatosan növekszik. A keresztfunkcionális együttműködés és hatékonyság több mint 10%-al nőtt, azáltal, hogy a
hát térben dolgozó munkatársak jobban értik, hogyan dolgoznak a digitalizációval közvetlenül
foglalkozó területek, másrészt tisztábban lát ják saját szerepüket a digitális stratégia
megvalósításában.
Elindítottunk egy attitűd formálást: a munkatársak a digializációra ma már lehető ségként és nem
veszélyként gondolnak. Nyitottabbak, fogékonyabbak az új dolgok iránt, innovatívabbak a
mindennapi munkában, és ennek előnyeit az ügyfeleink érzékelik.

TANULSÁG

Mi volt a legnagyobb kihívás a projekt során? Mit csinálnátok másképp? Mi volt a legnagyobb tanulság a projektből?

Az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy a projektcsapattól érkező kreatív ötleteket szelektálni, priorizálni kellett. Ebben a vezérfonal a közösen megfogalmazott célok megvalósítása volt. A másik kihívás az volt, hogy a sikeres megvalósításhoz nekünk is ki kellett lépnünk a komfortzónánkból, és fejleszteni kellett digitális tudásunkat. 1,5 év alatt több száz visszajelzést kaptunk. Ezek nagy része a tartalomra és gyakorlati megvalósításra irányult. Megtanultuk, hogyan tegyük még gördülékenyebbé a technikai megvalósítást, és továbbra is befektetünk a filmes eszközökbe, hogy a tartalom mellett a vizuális élmény is profi legyen. A tartalomra irányuló visszajelzéseket folyamatosan beépítjük. 2023-ban már nemzetközi előadókat is be fogunk vonni, meg fogjuk mutatni a network bankjaink innovatív digitális megoldásait is. Megtanultuk azt is, hogy mennyire fontos a menedzsment buy-in-je. Célunk, hogy 2023-ban még több felsővezetőt kötelezzünk el a program iránt.

A SIKER TITKA

Mi az az 1 megkülönböztető jegy, amitől igazán sikeres lett a projekt?

A szakmaiság, kreativitás és profizmus alap volt. Ami megadta a Digitális Tanulás Hetének varázsát: az előadók! A Raiffiesen-es előadók a saját szabadidejüket feláldozva a HTC tanácsadóival készültek az élő stúdió bejelentkezésekre, ennek eredményeként olyan színvonalas, személyes és szerethető előadások születtek, amelyek visszanézhetők, de megismételhetetlenek. Kiemelkedő volt a Raiffeisen Bank és Human Telex Consulting konstruktív, gördülékeny szakmai együttműködése is.

KOMMUNIKÁCIÓ

Milyen belső és külső kommunikációs eszközöket alkalmaztatok a projekt megvalósítása során? Milyen eredménnyel? Miben és mennyiben járult hozzá a projekt sikerességéhez?

2021-ben első sorban a saját munkatársaink felé kommunikáltunk erőteljesen, hiszen az ő részvételükre számítottunk. 2022-ben elkezdtük kifelé is kommunikálni a programot brand építés céljával. A network bankok felé is megosztottuk a tartalmat. A belső kommunikációs kampány több csatornán, több elem bevonásával, több céllal zajlott párhuzamosan (buy in, regisztrációra való buzdítás, információ átadás).
Az esemény előtt 6 héttel elkezdtünk rövid emaileket küldeni a munkatársaknak, amelyek felhívták a figyelmet a témákra, időzítésre, regisztrációra és nyereményekre. Ezeket a céges telefonra küldött sms-sel is megerő sítettük. A cél az volt, hogy mindenki időben tudomást szerezzen a programról, és szabaddá tegye magát a választott idő sávban. A munkatársak LED falon & QR kódos plakátokon is találkozhattak az előadókkal a legforgalmasabb közösségi terekben. A belső előadók maguk is büszkén hirdették a programot és saját témájukat. Pólókat, matricákat, digitális badgek-et osztottunk ki a dolgozók között, amelyeket örömmel viseltek. A regisztrációra buzdító egyik legsikeresebb kommunikációs eszközünk a CEO videó üzenete volt, amely után megduplázódott a regisztrálók száma. A vezérigazgatónk kihangsúlyozta, hogy számára miért fontos ez az esemény, mely előadásokat ajánlja, és megkérte a vezetőket, hogy segítsék a munkatársakat abban, hogy ott tudjanak lenni ezeken az előadásokon. A Digitális Tanulás Hetéről készült összefoglalókat beépítettük az új belépők orientációs programjába, része a toborzási kommunikációnknak. Különböző szakmai fórumoktól kaptunk megkereséseket a best practice megosztására, amelynek szívesen eleget tettünk, és teszünk a jövőben is.

AKIK NÉLKÜL NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE

Nevezz meg a folyamatban részt vevő kollégákat. Írd le mit tett hozzá a folyamathoz!

A Human Telex Consulting és Humán Telex Event munkatársai, különösen Kelemen Andrea (szakmai felelős és projektvezető, HTC) és Brányi Edina (rendezvényszervező, HTX). Kapcsolataik, strukturáltságuk és digitális know-how-juk nélkül ez a program nem lett volna ennyire kiváló. A Bank munkatársai, vezetői, szakértői, akik megtartották az előadásokat. Medvey Leila HR vezető és a teljes People & Culture Development csapat.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Leave a Reply

Copy link
Powered by Social Snap