Skip to main content
Future Talent InvestorsNext Practices

Egis #kémiamindenkinek

By 2023. áprilisNo Comments

Egis #kémiamindenkinek

5 perc elolvasni
2023.04.26.

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Nagyvállalat

PÁLYÁZAT CÍME:

Egis #kémiamindenkinek

A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

Mi a pályázatban bemutatott projekt / megoldás előzménye, oka? Milyen üzleti problémát akartok / akartatok megoldani vele? Milyen szükségletek hívták elő?

A természettudományok, különösen a kémia népszerűsége rohamosan csökken. 2006-ban több mint 3000- en, 2021 -ben alig 300-an tettek középszintű kémiaérettségit. Egyre több iskolában nincs szaktanár, tehát a diákoknak esélyük sincs, hogy megszeressék a kémiát. Ez egy olyan folyamat, aminek a kimenetele a jövőben több iparágat, többek között a gyógyszeripart is érzékenyen érintheti hiszen, ha ez a tendencia folytatódik, akkor nem lesz megfelelő szaktudással rendelkező utánpótlás egy évtized múlva.

 

CÉLOK ISMERTETÉSE

Írd le milyen vállalati környezetben, milyen céllal, milyen elvárások mentén indult el a nevezett HR aktivitás. Amennyiben pontos célszámokat, KPI-okat (Key Performance Indicator) is meghatároztatok, írd le ezeket is!

Jelenlegi tendencia, hogy több szakember megy nyugdíjba, mint ahányan pályakezdőként, friss szakmai tudással jelentkeznek. Célunk, hogy már általános iskolától kezdődően élményorientáltan közel hozzuk a diákokhoz a kémiát, felkeltsük érdeklődésüket, megmutassuk a benne rejlő potenciált, és a szakmai perspektívát. Diákok, szülők, tanárok, oktatási intézmények számára leginkább illeszkedő témákkal, megfelelő csatornákon, integrált tartalmú rendszert építsünk ki.

Miért szeretem a kémiát? – diákok mondják el, hogy számukra miért fontos a kémia.

MEGVALÓSÍTÁS KULCS ELEMEI, LÉPÉSEI

írd le a HR aktivitás pontos menetét! Milyen alapgondolatok mentén zajlott a megvalósítási stratégia kialakítása? Mi volt a stratégia, amivel a fenti célokat el kívántátok érni? Milyen lépésekben zajlott a megvalósítás?

Az Egis évek óta aktívan tesz a jövő nemzedékének szakirányú oktatásáért. Középszintű duális képzésben Budapesten és Körmenden is szerepet vállal, négy egyetemmel van évek óta tartó stratégiai együttműködésünk, kredit pontot érő képzést tartunk egyetemistáknak gyógyszeriparról, valamint több, mint 150 gyakornokot foglalkoztatunk folyamatosan. A természettudományos oktatás területén tapasztalt nehézségek miatt döntöttünk úgy, hogy a szakmai előkésztő, oktatást támogató munkánkat korábban kezdjük el, így gyerekek körében végzett fókuszcsoportos kutatással, Gemius szülői kutatásának eredményeivel, valamint kémiatanárokkal és az egyetemi szereplőkkel készült mélyinterjúk eredményeire támaszkodva összeállítottuk a #kemiamindenkinek programcsomagot. A különböző programelemek munkatársaink, partneregyetemeink és Szabó Szabolcs Alapítvány bevonásával valósultak meg.

 •  Sokszínű Kémia: kémiaérettségire ingyenesen online felkészítő, 4 partneregyetem oktatóinak bevonásával készült, bárhonnan szabadon elérhető platform
 • Karriertervező: nyomtatott és online, interaktív formában is elérhető összefoglaló anyag, amely segítségével könnyebben átlátható és tervezhető a diákok számára, hogy milyen gyakornoki és junior pozíciók érhetők el az Egisnél, és ezekhez milyen szakirányú képzéssel tudnak felkészülnie
 • Szülői eszköztár: egises szülők számára összeállított iskolai pályaorientációs tartalom pool, amelyből prezentációk, kis filmek, interaktívok segítségével tudja összeállítani minden lelkes szülő a számára megfelelő tartalmat a foglalkozáshoz.
 • Kémia hírlevél: az Egis kezdeményezésére és támogatásával az SZZA gondozásában kétheti rendszerességgel megjelenő, kémia tanárok munkáját segítő hírlevél.
 • Egis Tudományos és Technológiai Központ (ETTK): személyes élményprogramok, interaktív eszközök, 3Ds filmek, AR és játékos alkalmazások segítségével a korábbi gyógyszeripart bemutató tartalom, a gyerekek számára izgalmas elsősegély és kémiafókuszú tartalmakkal bővült.

EREDMÉNYEK

Írd le milyen eredményeket értetek el a pályázati HR aktivitással? Milyen volt a lebonyolítás fogadtatása szervezeten belül / kívül? Amennyiben meghatároztatok előre KPl-okat, mennyire sikerült ezeket teljesíteni? Milyen hatást gyakorolt az aktivitás a szervezetre? Milyen visszajelzések érkeztek az aktivitásokkal kapcsolatban?

Kezdeményezésünk valós társadalmi igényre reagál. A SZ2A e tárgyú, 2021-as tanulmánya nyomán a sajtó többízben foglalkozott a témával, ami jól mutatja a téma jelentőségét. A kezdeményezés elemeit az alábbiakban – a terjedelmi megkötések okán — vázlatos formában ismertetjük.

SOKSZINUKEMIA.HU

1 A BME, ELTE , SE , SZTE egyetemekkel közösen kidolgozott tartalom

– 57 videóanyag: 35 előadásban kémiaérettségi témakörök 1 22 előadásban számolási példák

– letölthető prezentációk

 • Oldal indítása: 2022. április
 • Látogatók száma: -9000

KARRIERTERVEZŐ

 • kémiát hivatás ként választóknak (vegyész-, vegyészmérnök-, biomérnök-, gyógyszerész-, környezetmérnök-hallgatóknak)
 • Közzététel: 2022. szeptember
 • Terjesztés: 700 példány egyetemi nyílt napokon, állás börzéken, pályaorientációs rendezvényeken, kémiaversenyeken

SZÜLŐI ESZKÖZTÁR

 • Intranetes felületünkön elérhető, minden kollégánk megtalálhatja a személyéhez illeszkedő mondanivalójú, az adott korosztály érdeklődésének releváns tartalmat.
 • Közzététel: 2022. október vége
 • Megtekintés: 568

Kémia hírlevél

 • Első megjelenés: 2022. február 1 .
 • Megjelent: 21 szám
 • Számonkéntátlagosan több mint 300 egyedi olvasó

ETTK

 • Kétféle program:

– 2013 óta – kémia iránt elkötelezett, 16 éven felüli diákoknak, gyógyszeripari szakembereknek
– 2022. október új gyerekprogram 12-1 6 éveseknek

 •  Látogatók száma 201 3 óta: 26 ezer

Régebb óta futó projektjeink eredményei:

 • Gyakornoki program: 22 egyetemről, 79 szervezeti egységnél, 56 szakról értekeztek gyakornokok, az elmúlt évben 22 fő (-1 534 ) vált munkavállalóvá.
 • Duális képzés

– Budapesten Petrik középiskolával közösen, 2×26 fő az Egisben, 15 alkalommal/félév

– Körmenden idén nem indult osztály, korábban 10-15 fővel, következő tanévtől újraindul

 • Szakmai gyakorlat: évente -40 fő jellemzően a 4 partneregyetemről
 • Gyógyszeripar A-tól 2-ig: 2016-tól évente 100 hallgató
 • Gyógyszerészek ipari gyakorlata (MAGYOSZ): 201 7 óta évente -12 hallgató 1 hetet tölt az Egisben

ÜZLETI HATÁS

Írd le, milyen hatást gyakorol a projekt / megoldás az üzletmenetre? Milyen előnyökre tehet szert ezáltal a vállalat a piacon?

110 éves múltú vállalatként az Egis egyik védjegye a magas minőség és innováció, ami mellett elköteleződtünk, ezt azonban magasan kvalifikált szakemberekkel tudjuk elérni és fenntartani.

A vegyész, vegyészmérnöki stb. végzettséggel számos más ágazatban (mezőgazdaság, élelmiszeripar stb.) és a globális munkaerő-piacon is vonzó ajánlatok közül válogathatnak az álláskeresők, ami nehezíti a gyógyszeripari vállalatok helyzetét. Ezért is kulcskérdés, hogy a megfelelő szaktudással rendelkező utánpótlást ki tudjuk nevelni, és megkönnyítsük a fiatal szakemberek útját az Egisbe, hogy minél több innovatív szellemű, jól képzett fiatalt foglalkoztassunk a jövőben is.

A tendenciákat figyelve megértettük, hogy ennek biztosítása érdekében szükséges szerepet vállalnunk, és minél korábban pozitív élménnyel társítva behozni a gyerekek életébe a kémiát. A programnak egyrészről van egy utánpótlást, pályaorientációt segítő pillére, ami elősorban a gyógyszeripar felé mutat utat a fiataloknak, más részről pedig van egy társadalmilag is fontos hatása, mivel abban szeretnénk szerepet vállalni, hogy a természettudományok, és azon belül is elsősorban a kémia újra visszakapja korábban érdekes, izgalmas presztízsét, és minél több gyerek tekintsen rá úgy, mint egy olyan tudományra, ami segíti a körülöttünk lévő világ jobb megismerését.

A programnak egyik nem várt hatása, hogy a kollégáink is lelkesen csatlakoznak hozzá, szaktudásukkal, akár önkéntes munkájukkal szívesen segítik a kialakítási folyamatot és a megvalósításban is szerepet vállalnak. Mint minden oktatási, szemléletformálási kezdeményezést, ezt is a jövőbe való befektetésnek tekintjük. Hisszük, hogy még az iskolapadban ülő diákok közül, ha sikerül megszólítani az érdeklődő, kíváncsi szelleműeket, néhány év múlva kollégáink között köszönhetjük őket. Felelős vállalatként hisszük, hogy projektünk hozzájárulhat a kedvezőtlen folyamatok mérsékléséhez.

TANULSÁG

Mi volt a legnagyobb kihívás a projekt során? Mit csinálnátok másképp? Mi volt a legnagyobb tanulság a projektből?

A szemléletformálás, az iskolai pályaorientáció, a természettudományok népszerűsítése nem tartozik az iparvállalatok feladatkörébe — bár eredményei ezeket a társaságokat is alapvetően érintik – ezért e tárgyban kompetenciáink is kiegészítésre szorulnak. E mellett a komplex megközelítés sok, különböző — pedagógiai, pályaorientációs stb. — aspektusokat megjelenítő résztvevőt kíván. Ezzel együtt lehetőségeink belátható okokból korlátosak. Tervezzük még több mérhető pont bevezetését, amelyek segítenek a hatékonyságot mérni, és a megfelelő irányokat erősíteni.

A SIKER TITKA

Mi az az 1 megkülönböztető jegy, amitől igazán sikeres lett a projekt?

A program sikerének alapja, hogy elindítását részletes kutatás, igényfelmérés előzte meg, azaz valódi igényekre reagál. Az általunk megszólítani kívánt érintettekkel (tanárok, diákok, szülők, pedagógusok, egyetemek stb.) felvettük a kapcsolatot, megismertük kihívásaikat. A projektben számos különböző szakember vett részt: nem csak vegyészek, vegyészmérnökök stb, hanem az oktatási szféra képviselői, valamint kommunikációs szakemberek is. Projektünk egyediségét átfogó jellege adja. Törekedtünk arra, hogy kezdeményezésünk a teljes életkori spektrumot lefedje, amikor releváns kérdés a pályaválasztás, a kisgyerekkori szemléletformálástól kezdve egészen az egyetemi évekig. A pályaorientációban szintén szerepet kapó pedagógusokat és szülőket is megszólítjuk.

FENTTARTHATÓSÁG

Írd le miben látjátok a megoldást fenntarthatóságát? Mitől fog működni hosszútávon?

Tudásanyagunk jellegénél fogva időtál tervezzük. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a célcsoportokkal így friss visszajelzéseket kaphatunk a kezdeményezéseinkről. A projektet agilisen formáljuk, ami bevált, illetve amire továbbra is igény van, abba az irányba megyünk tovább. Kezdeményezéseink döntő része online érhető el, ami lehetőséget ad a tartalmak bővítésére, folyamatos frissítésre, rendszeres aktualizálására, ezen felül így környezeti terhelése is kevesebb. Vállalaton belül együttműködünk, törekszünk a szinergiák kihasználására. A programhoz önkéntesként is lehet kapcsolódni a jövőben, ezzel erősítve a kollégák felelősség vállalását az ügy iránt. Emellett pedig olyan civil szervezetekkel dolgozunk együtt, akiknek a fókuszában az oktatás, leginkább a kémia szerepel. A téma fontossága és a példamutatás remélhetőleg egyre nagyobb körtér el, és vonz be, ami által egyre erősebb hatást tudunk közösen elérni.

KOMMUNIKÁCIÓ

Milyen belső és külső kommunikációs eszközöket alkalmaztatok a projekt megvalósítása során? Milyen eredménnyel? Miben és mennyiben járult hozzá a projekt sikerességéhez?

A #kémiamindenkinek kezdeményezésünk kiemelt eleme a Sokszínű Kémia, mely az érettségi előtt állóknak nyújt rendszerezett, jól átlátható és átadható tudásanyagot. Amellett, hogy a szokásos csatornák (sajtótájékoztató, nyomtatott és online médiumok, honlap, vállalati közösségimédia- oldal) hírt adtunk a platform indításáról, a korcsoport médiafogyasztási szokásaihoz igazodva több közösségi médiában hirdetéseket helyeztünk el. Az érettségit megelőző áprilisi-májusi kampányidószakban facebookon és Instagramon 324 096 fiatalt 17-20 év közötti) értünk el, ebből 2717-en kattintottak a hirdetésünkre. TikTok-on többségében 13-24 év közötti felhasználókat céloztunk meg hirdetésünkkel. A teljes elérésünk 229 489 fő volt, 11 567-en kattintottak rá az animációnkra. A Youtube-on 85649 elérésünk volt 18-24 év közötti magyar fiatalok körében. 2022 szeptemberében egyhetes TikKTok kampányunkkal 237 888 főt értünk el, amiből 11 77 kattintás született. A Szabó Szabolcs Alapítvánnyal közös hírlevelünk számonként átlagosan több mint 300 egyedi felhasználóhoz jut el, ahol mindig hírt adunk aktuális #kémiamindenkinek programunk elemeiről. Együttműködő partnereink FB felületén keresztül pl. Kutatók Éjszakája több ezer látogatóhoz érnek elhíreink.

AKIK NÉLKÜL NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE

Nevezz meg a folyamatban részt vevő kollégákat. Írd le mit tett hozzá a folyamathoz!

A koncepciót Menthy Mariann, Kukely Marianna és Juszt Anita dolgozta ki, késztette elő és valósította meg. A s:skemiamindenkinek elemeinek létrehozásában Soós Katalin, Lerf Andrea, Kerkai Anna és Kriveczky Villő működött közre. Az egyes tartalmak szövegezését, valamint a megjelenítésre alkalmas honlapfelületek létrehozását, a tartalmak közzétételét, Bordás Veronikának köszönhetjük. Peregi Balázs szenior fejlesztő analitikus a tartalmak tudományos- szakmai (kémiai) részek kidolgozásában segített.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Leave a Reply

Copy link
Powered by Social Snap