Skip to main content
1LifeNext Practices

Ilyen az UC életérzés! – fókuszban az élmény és közösség

By 2023. áprilisáprilis 27th, 2023No Comments

Ilyen az UC életérzés! - fókuszban az élmény és közösség

5 perc elolvasni
2023.04.26.

#1LIFE

United Consult Zrt.

KKV

PÁLYÁZAT CÍME:

Ilyen az UC életérzés! -fókuszban az élmény és közösség

A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

Mi a pályázatban bemutatott projekt / megoldás előzménye, oka? Milyen üzleti problémát
akartok / akartatok megoldani vele? Milyen szükségletek hívták elő?

A United Consult egy családias hangulatú munkahely, ahol sok baráti kapcsolat születik. Kollégáink 2/3-a az elmúlt 5 évben jött és folyamatos bővülés várható 100 új kolléga/év, mindemellett sokan itt vannak az alapítás óta. Feladatunk egyrészt az alapértékek megtartása és továbbvitele, másrészt az újonnan érkezők, az egyre bővülő közösség igényeire is reagálnunk kell, hogy az elkötelezettséget, lojalitást erősíteni tudjuk és az új kollégák sokszínűsége, új típusú igényei is megjelenhessenek.

CÉLOK ISMERTETÉSE

Írd le milyen vállalati környezetben, milyen céllal, milyen elvárások mentén indult el a nevezett HR aktivitás. Amennyiben pontos célszámokat, KPI-okat (Key Performance Indicator) is meghatároztatok, írd le ezeket is!

A HR stratégiában lefektettük, hogy a HR csapat mindennapi tevékenységének motivációja a hiteles, vállalati értékeken alapuló munkavállalói élmény megteremtése. A célunk, hogy a UC dolgozói támogatást érezzenek életük meghatározó pillanataiban a munkahelyen és azon kívül is. Cél, hogy a site-on dolgozó kollégák számára is élővé tegyük a vállalati értékeket.

Fluktuáció 10 % alatt 5 éves távlatban

ENPS: 40 felett

MEGVALÓSÍTÁS KULCS ELEMEI, LÉPÉSEI

Írd le a HR aktivitás pontos menetét! Milyen alapgondolatok mentén zajlott a megvalósítási stratégia kialakítása? Mi volt a stratégia, amivel a fenti célokat el kívántátok érni? Milyen lépésekben zajlott a megvalósítás?

1. HR stratégia meghatározása a céges stratégiához illeszkedően. A HR stratégia 4 fő pillérre épült,
ebből az egyik a Munkavállalói élmény és employer branding.
2. Candidate + Employee Experience tervezés kick off
3. Candidate + Employee Experience Journey Deep Dive
4. Perszóna alkotás Employee Experience Journey stációk mentén

 • elsődleges célcsoport perszonalizálása + journey stációkhoz rendelése
 • piackutatás: IT szakér tők preferenciái, elvárásai
 • aware-consider-explore-apply-hiring-use-say goodbye szakasz kidolgozása

5. Munkatársi kér dőív – engagement survey első mérése a use szakaszhoz

 • részletes és teljeskörű munkatársi felmérés a preferenciákra vonatkozólag + eNPS baseline

6. Perszóna workshop

 • deep dive a kér dőív eredményei alapján
 • fókuszcsoportos beszélgetések

7. Munkáltatói ér tékígéret EVP megfogalmazása, célcsoportokra szabott EVP pillérek kidolgozása

 • Projekt terv a megvalósításra
 • munkacsoportok létrehozása
 • EVP: odafigyelünk rád, szakmaiság, összetartó -támogató csapat

8. Aktivitások megvalósítása: az EVP-ket támasztjuk alá az aktivitásokkal – ld. mellékelt weboldal

Fontos input ide az engagement survey eredménye, ahol munkavállalóink preferenciáit nézzük témában, itt a fontos, de nem elégedett gapek csökkentésére fókuszálunk. Évente 2x mérünk, eddig 4 mérésünk volt, illetve az exit interjúkbó kapott insightok épültek be.

 • csapatépítések
 • élményteam
 • önkéntes kezdeményezések támogatása (pl. moveUC jóga, túra, futás, diy)
 • CSR programok – jótékonysági sütisütés, adományozás, jézuska járat
 • Költözés
 • Céges nyaraló
 • ICAS szakmai fejlődés: képzések, szakmai eseményeken való előadások lehetősége karrier út támogatása: átlépési keretrendszer kialakítása, hogyan válthatok projektet, peer-to peer mentoring vezetőfejlesztés

A folyamatos visszajelzést beépítjük, az engagement survey eredményeit PowerBI dashboardban adjuk át a területeknek, amelyekre külön akcióterv készül a szervezeti szintű akciók mellett. Az éves eex akciótervek ementén frissülnek.

EREDMÉNYEK

Írd le milyen eredményeket értetek el a pályázati HR aktivitással? Milyen volt a lebonyolítás fogadtatása szervezeten belül / kívül? Amennyiben meghatároztatok előre KPI-okat, mennyire sikerült ezeket teljesíteni? Milyen hatást gyakorolt az aktivitás a szervezetre? Milyen visszajelzések érkeztek az aktivitásokkal kapcsolatban?

Az tervezett aktivitásokat folyamatosan kommunikáltuk, éves rendezvénynaptár készült a területek programjainak összehangolására.

A pozitív fogadtatást és a lelkesedést mutatja, hogy a belső facebook csoportban 69 bejegyzés és többszáz komment, fotómegosztás született a kollégáktól a közösségi aktivitásokhoz kapcsolódóan. All staff rendezvényeken (éves kick off, csapatépítés, évzáró) a résztvevői kör folyamatos növekedése: átlagosan a kollégák 66%-ka vett részt az eseményeken a korábbi 50%-hoz képest. 50 belső rendezvényt/aktivitást sikerült megvalósítanunk a 2022-es évben a munkavállalói élmény biztosítása érdekében.
Több önszerveződő csapat elindult, így mindenki választhat olyan programot, amely az ő érdeklő dési körének megfelelő ebben a sokszínű közösségben. A koncepciónk az, hogy támogatjuk az ötletet, de kérjük, hogy a kollégák is járuljanak hozzá a maguk részéről a program sikeréhez (pl. idővel, ön résszel, ötletekkel, házigazda szereppel, kommunikációval vagy a saját hobbijuk népszerűsítésével) pl.moveUC – mozgás, sport élményteam: – diy, sütizés, rajzverseny családi nap UltraBalaton futócsapat

Bevezettük az ICAS szolgáltatást, ingyenes pénzügyi-, jogi-, pszichológiai segítségnyújtás 7/24. Először pilotként, de mivel a kihasználtsága folyamatosan 10% felett mozgott, meghosszabbítottuk az elérhetőségét.

Szakmai vonalon is számos eseményünk van, amivel biztosítjuk a belső tudásmegosztást, és a hasonló érdeklődésű kollégák találkozását. (pl. PM fórum, testing academy, big data belső fórumok) A vezetők számára kidolgoztunk egy guideot, amelynek segítségével fel tudják mérni a csapatukban lévő kollégák karriercéljait. Nyelvi képzéssel és a tanácsadói skillek erősítését célzó tréningprogramokkal támogatjuk az egyéni fejlődést.

Használjuk a mellékelt weboldalt https://united-consult.hu/esemenyek/evzaro-landing-uj-belepoknek-2022/toborzásra, így a kollégák megbizonyosodhatnak róla, hogy a szakmai és emberi közösségépítés tényleg erősségünk, nem csak egy interjún elhangzó közhely.

ÜZLETI HATÁS
Írd le, milyen hatást gyakorol a projekt / megoldás az üzletmenetre? Milyen előnyökre tehet szert ezáltal a vállalat a piacon?

ENPS: 44 (az elvárt szintet: 40+)

Toborzás: Nagy kihívás az emberi erőforrások tekintetében, hogy képesek legyünk lépést tartani a drasztikusan megnövekedett igényekkel. Az iparágban évtizedek óta tapasztalható munkaerőhiány most, a pandémiát követő digitális robbanás idején még nagyobb kihívás elé állít minket. Ebben a nehéz munkaerőpiaci helyzetben is 89 új belépő kolléga tudott érkezni a céghez. (Teljes létszám 330 fő). Élményprogramjainkkal alátámasztjuk a toborzás során kommunikált EVP-t.

Jubiláló (5/10/15/20 éve nálunk dolgozó) közösségünk létszáma már több, mint a cég összlétszámának 1/3-a, 110 fő. Ez azt jelenti, hogy van egy erős réteg, akit hosszú távon meg tudunk tartani, szakmai kihívást biztosítani.

IT Fest szervezésével erősödött a brand értékünk, IT piaci ismertségünk növekedett. Szakmai trendet formáltunk és teremtettünk, a jelöltek visszaigazolják az interjún a rendezvény sikerét. 2021-2022 vonatkozásában a tervezett fluktuációt tartani tudtuk. Megteremtettük és működtetjük azt a védett keretrendszert, amikor egy-egy projekt lezárása után a kolléga tanulni, fejlődni tud és megvárni a következő feladat indulását. Ez az átmeneti időszak 2-3 hónap is lehet. A vállalat előnye, hogy a szakértők több területen tapasztalatot tudnak szerezni, hosszabb ideig maradnak a cégnél, több iparágat lefedő tapasztalattal, amelyet jól tudnak az ügyfeleinknél alkalmazni. A kollégák pedig biztonságban érzik magukat, fejlődnek és elkötelezetten várják az új feladatot. Az UC közösség erősödik, az értékek élnek.

TANULSÁG

Mi volt a legnagyobb kihívás a projekt során? Mit csinálnátok másképp? Mi volt a legnagyobb tanulság a projektből?

Nehéz, hogy elérjük azt, hogy ha valaki sok ideje dolgozik egy ügyfelünknél, akkor is az UC-hoz tartozónak érezze magát. Kihívás, hogyan növeljük a személyes kapcsolódást, hogyan hidaljuk át a fizikai távolságot, mert több site-on, hibrid módban dolgozunk. Nehéz becsábítani a programokra azokat a kollégákat, akik nem a központi irodánkból dolgoznak.

Nem érünk el mindenkit a programokkal, az információ áramlást kell jobban erősítenünk, tudjanak róla, időben kapjanak infót, nagyobb arányban használják a céges kommunikációs csatornákat. Még nagyobb figyelmet teszünk 2023-ban a vezetőink ilyen irányú bevonására, szerepvállalására
az információk továbbításában, népszerűsítésében. A nyitott, sokszínű kultúrában az egyéni vélemények hangosan megjelennek és a legjobb szándék ellenére sem tudunk minden kommentet, elvárást teljesíteni, beépíteni.

A SIKER TITKA

Mi az az 1 megkülönböztető jegy, amitől igazán sikeres lett a projekt?

Hitelesség:

Tényleg a kollégákról szólnak ezek az események, aktívan részt vesznek, alakítják a tartalmat, visszajeleznek, challengelnek. Az UC életérzés már a kiválasztási folyamat alatt megjelenik és minden touchpointon, minden résztvevőnek fontos az, hogy a szakmai és emberi közösség élménye kézzelfoghatóan megjelenjen. Maga a projekt megvalósítása is úgy lett megtervezve, hogy önmagában közösségépítő hatása volt. Mindenki behozhatta az ötleteit és kivette a részét a csapatmunkából: marketing, HR, önkéntesen csatlakozók, vezetők. Ezáltal is kisebb alkotó közösségeket hoztunk létre amibe mindenki az érdeklődése alapján tudott becsatlakozni önkéntes alapon.

KOMMUNIKÁCIÓ

Milyen belső és külső kommunikációs eszközöket alkalmaztatok a projekt megvalósítása során? Milyen eredménnyel? Miben és mennyiben járult hozzá a projekt sikerességéhez?

Eszközök:

hírlevelek

email – pardotból küldve, marketingautomatizációval támogatva. Így látjuk a kattintásokat, megnyitásokat, azt hogy milyen tartalmak izgalmasak a kollégáknak. Ezáltal adat alapon tudjuk továbbfejleszteni a tartalomgyár tást.

Grafikai megjelenítésben és interaktivitásban is sokkal professzionálisabb élményt tudunk nyújtani.

Teams sms kampány a regisztráció/survey kitöltés elősegítésére, call to action belső facebook csatorna, challengek #socialworthy

UC fórum (belső információk, stratégiai üzenetek átadására szolgáló allstaff, online fórum)

meetUC (belső tudásmegosztás, all staff szakmai fórum)

UCafé (munkavállalói jóllétet támogató előadások)

Dolgozz az UC-ból napok vezetői szerepvállalás 1-1 kolléga szakértői pozícionálása: linkedin cikkek, konferenciákon előadás, blogposztok workshopok, projektcsapatok munkaszervezése tréning (pl. Légy önmagad legjobb verziója, soft skill sorozat)

all staff rendezvények – kickoff, évzáró, csapatépítő: catering, élményelemek véleménykérő az események után engegement survey csoportos mentoring

AKIK NÉLKÜL NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE

Nevezz meg a folyamatban részt vevő kollégákat. Írd le mit tett hozzá a folyamathoz!

HR csapat: V. Réka, S. Anita, HG. Zita, J. Andrea, B. Bence, M. Gina
eex journey tervezés, HR stratégia, engagement survey és kiértékelési dashboard, rendezvényszervezés, HR eszközök a vezetőknek

Marketing csapat: HCS. Lilla, P. Katalin, J. Judit, HT. Fanny, K. Szandi
rendezvényszervezés, marketingautomatizáció, élményprogramok, szakmai események szervezése

MoveUC Team: T. Andi, P. Ati, F. Meli, É. Norbi, H. Juli

Új irodába való költözés, KUCKÓ- céges nyaraló – VK. Viki, TS. Emese

Menedzsment

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Leave a Reply

Copy link
Powered by Social Snap