Skip to main content
Az év HR-szolgáltatói megoldásaNext Practices

Juttatási csomag értékének növelése kölcsönbeadói oldalról a Get Work Trend Kft-nél

By 2023. áprilisáprilis 27th, 2023No Comments

Juttatási csomag értékének növelése kölcsönbeadói oldalról a Get Work Trend Kft-nél

5 perc elolvasni
2023.04.26.

Get Work Trend Kft.

Nagyvállalat

PÁLYÁZAT CÍME:

Juttatási csomag értékének növelése kölcsönbeadói oldalról a Get Work Trend Kft-nél

A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

Mi a pályázatban bemutatott projekt / megoldás előzménye, oka? Milyen üzleti problémát ívták elő? akartok / akartatok megoldani vele? Milyen szükségletek hívták elő?

Kölcsönbeadó munkáltatóként folyamatosan küzdünk azzal, hogy a nem igazán versenyképes juttatási csomagokat kínáló partnereink számára nehezebben találunk megfelelő számú – elsősorban fizikai munkakörökbe kölcsönzött – magyar munkavállalót, illetve akiket találunk, hamar odébbállnak egy akár nettó néhány ezer forinttal magasabb fizetés reményében. A csak rövid ideig kölcsönzött munkavállaló nem termeli vissza a hirdetés-toborzás-kiválasztási, beléptetési, üzemorvosi költségeket. Ez nekünk anyagi kárt okoz kölcsönvevői oldalon pedig a magas fluktuáció növekvő betanítási költségeket és romló hatékonysági mutatókat generál.

CÉLOK ISMERTETÉSE

Írd le milyen vállalati környezetben, milyen céllal, milyen elvárások mentén indult el a nevezett HR aktivitás. Amennyiben pontos célszámokat, KPI-okat (Key PerformanceIndicator) is meghatároztatok, írd le ezeket is!

Kölcsönbeadó munkáltatóként a munkavállalóink bruttó bércsomagjának fejlesztéséhez kölcsönvevői jóváhagyás szükséges, de mivel ez számukra többletköltséget eredményez, a több mint 15 éves működésünk során ilyen jóváhagyásra nem volt példa. Célunk ezért a kölcsönzött munkavállalóink kompenzációs csomagjának (értékének) növelése volt, illetve, hogy érjünk el számukra havi szinten minimum nettó 5000 Ft-10 000 Ft-ot meghaladó megtakarítást, ezáltal a havi nettó fizetésüket mintegy ekkora összeggel növelve. Így jött létre a speciális Get Work juttatási csomag.

MEGVALÓSÍTÁS KULCS ELEMEI, LÉPÉSEI

Írd le a HR aktivitás pontos menetét! Milyen alapgondolatok mentén zajlott a megvalósítási stratégia kialakítása? Mi volt a stratégia, amivel a fenti célokat el kívántátok érni? Milyen lépésekben zajlott a megvalósítás?

Első lépésként megvizsgáltuk, hogy az általunk foglalkoztatott kölcsönzött munkavállalók havi költései milyen tételekből tevődnek össze, milyen kötelezettségeik, elmaradásaik, stb vannak. Ennek következtében pontosan meg tudtuk határozni, hogy mely területekre kell koncentrálnunk, ha pénzt szeretnénk spórolni nekik: bevásárlás – élelmiszer, telekommunikáció (készülék és havi díjak), műszaki cikkek (fehér áru), felelőtlenül felvett hitelek törlesztőrészletei egyéb letiltások, orvosok felkeresésének útiköltsége, ingatlan/autó adásvétel kapcsán felmerülő jogi költségek, vagy a költségek elkerülése miatti utólagos extra költségek. A területekre külön-külön megoldásokat kerestünk, amelyek ár-érték arányban megállják a helyüket, és a juttatási csomagunk részét képezhetik hosszú távon minden munkavállalónk számára:

GET WORK KÁRTYA – a kártya (majd idén digitális kártya) bevezetésével a munkavállalóink lakóhelyén kerestünk olyan együttműködő partnereket, akik a kártya felmutatójának 5-1536 kedvezményt biztosítanak a náluk történő vásárlás esetén. Jelenleg több mint 100 elfogadóhely van, ami országos szinten nem tekinthető még soknak, de folyamatosan dolgozunk a bővítésen.

MUNKAVÁLLALÓI YETTEL FLOTTA — céges mobilkommunikációs kedvezményeinket, visszatérítéseinket egy munkavállalói díjcsomagba építtettük a szolgáltatóval, így jelenleg a piacon elérhető legkedvezőbb tarifák 7036-áért tudunk mobiltelefon és mobilintenet hozzáférést biztosítani munkavállalóinknak.

SZÁMÍTHATSZ RÁNK PROGRAM – külső szolgáltatótól szereztük be azt az employee assistance programot, melynek keretein belül minden munkavállalónk számára elérhető a szolgáltatás pénzügyi, jogi, pszichológia és magánéleti tanácsadás eleme, melyek közül a leginkább kihasználtak a pénzügyi és a jogi terület (pl: CSOK igénybevétel, hagyaték, hitelfelvétel támogatása, lakás/ingatlan bérlet vagy adásvétel).

AJÁNLÁSI PROGRAM – minden munkavállalónknak elérhetővétettük az ajánlási rendszerünket, melyet ha tudatosan használnak, éves szinten akár 13. és 14. havi fizetésre tudnak szert tenni.

DOKIAPP — a telemedicinás orvosi szolgáltatással a orvoshoz való utazás költsége megspórolható, és komolyabb magánegészségügyi költések akár teljes mértékben kiválthatók, ezzel már önmagában elérve az 5-10 000 Ft-os spórolási célkitűzést.

EREDMENYEK

Írd le milyen eredményeket értetek el a pályázati HR aktivitással? Milyen volt a lebonyolítás fogadtatása szervezeten belül / kívül Amennyiben meghatároztatok előre KPI-okat, mennyire sikerült ezeket teljesíteni? Milyen hatást gyakorolt az aktivitás a szervezetre? Milyen visszajelzések érkeztek az aktivitásokkal kapcsolatban?

Megoldásunktól alapvetően 2 területen vártunk jelentős változást:

1. Toborzási hatékonyságunk növekedése — mivel a megoldás által a kölcsönzött munkavállalók felé nyújtott extra juttatások sokkal vonzóbbak voltak, joggal számíthattunk arra, hogy a különféle platformon megjelenő hirdetéseinkre a jelentkezők száma növekedni fog. A jelentkezők számának növekedése azoknál a partnereinknél látványos, ahol egyelőre csak a magyar kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatásában hisznek, itt közel 3036-kal növekedett a hirdetésre jelentkező, az elvárásoknak megfelelő munkavállalók száma, ezáltal kölcsönvevő partnereink elégedettsége is.

2. Fluktuáció csökkenése — a fluktuáció százalékos meghatározása helyett munkaerőkölcsönző cégeknél bevett szokás a teljes állomány munkaerőmozgását (hányszor fordul meg egy év alatt) nézni. 2017 óta drasztikus romlás ment végbe ezen a területen, és a piaciátlag 2,5-3, azaz ahhoz, hogy egy 1000 fős állomány esetén az állományi létszám ne változzon, 2500 — 3000 belépőre van szükség egy év alatt. Célunk1,5 alá szorítani ezt az arányt, ezáltal nagyon sok felesleges” munkától mentesítve a toborzásban/kiválasztásban, és a munkaügyön/bérszámfejtésen dolgozó munkatársainkat, illetve csökkentsük partnereinknél a bevezető oktatások, betanulási folyamatok hosszát — iparági átlag: 1 munkahelyre 1 évben 2-3 alkalommal kell új munkatársat betanítani, célunk: legyen egy maximum 1) 2021-ben ez a szám 1) volt és várhatóan a 2022-ben sikerül 1 alá szorítanunk, melyet mi házon belül nagyon komoly eredményként élünk meg.

ÜZLETI HATÁS

Írd le, milyen hatást gyakorol a projekt / megoldás az üzletmenetre? Milyen előnyökre tehet szert ezáltal a vállalat a piacon?

A fenti kettős célkitűzés/ eredmény kapcsán jelentős üzleti hatás is érvényesült:

1. Toborzási költségeinket drasztikusan tudtuk csökkenteni. 2020 előtt 1 belépőre jutó hirdetési költségünk egyes időszakokban meghaladta a 30-35 000 Ft-ot, 2021-re ezt 20 000 Ft alá, míg 2022-ben 10 000 Ft alá tudtuk szorítani, és tettük mindezt úgy, hogy a kevesebb hirdetési költséggel (a növekvő hirdetési díjak ellenére), több releváns jelentkezőt értünk/érünk el.

2. Az állományforgás” lassítása/ csökkenése az alábbi eredményeket hozta magával:

a. Ügyfélelégedettség növekedése — kevesebb kiválasztási és betanítási idő, betanulás után esély a hosszabb távú hatékony munkavégzésre, 6 hónap után saját állományba vétel (azaz elérik a 6 hónapos kikölcsönzést a munkavállalók)

b. Munkaügyi adminisztráció csökkenése — belépő-kilépő csomagok készítése, ezzel együtt járó papírfelhasználás csökkenése. Az itt felszabaduló kapacitásainkkal a teljes munkaügyi folyamat digitalizációjára tudunk koncentrálni, illetve azonos létszámmal kétszer akkora kölcsönzött állományt kezelni.

c. Toborzás/ kiválasztási tevékenységünk nem tekinthető már annyira sziszifuszi munkának, nem a távozók pótlása a legnagyobb feladat, hanem a növekmények kezelése.

TANULSÁG

Mi volt a legnagyobb kihívás a projekt során? Mit csinálnátok másképp? Mi volt a legnagyobb tanulság a projektből?

A projekt legnagyobb kihívása a szemléletmód megfelelő megértetése volt a kölcsönzött munkavállalókkal. Alapfokú végzettséggel rendelkező célcsoportról lévén szó, meg kellett tanulnunk a megfelelő szóhasználatot a kommunikációban, konkrét példákon keresztül kellett megmutatnunk, hogyan is tud ugyanannyi pénzt jobban/hatékonyabban elkölteni, és hogyan kell a juttatások mögött a nettó bért meglátni. A jelen helyzetben nem csinálnánk semmit másképpen. Tény, hogy a béreket egyre több külső hatás éri (energia, infláció), így most ezeknek a rendszerhez illesztése a következő feladatunk de ettől, amit és ahogy kiépítettünk, folyamatosan működőképes. Operatív működésünk folyamán többször vontunk már le hasonló tanulságot, és itt is igaz, hogy nem lett volna sikeres a projekt, ha csak a saját gondolataink és prekoncepcióink alapján kezdjük el, majd haladunk a kialakítással. A célcsoport (kölcsönzött munkavállalók) érdekeit és igényeit szem előtt tartva egy olyan megoldást tudtunk létrehozni, ami valóban segíti/segítheti az ő mindennapjaikat.

A SIKER TITKA

Mi az az 1 megkülönböztető jegy, amitől igazán sikeres lett a projekt?

A siker titka, hogy nem ráerőltetünk valamit a munkavállalóinkra, amire vagy van, vagy nincs szükségük. A bevezetések előtt felmértük a szokásaikat, és erre válaszként születtek meg a projekt egyes elemei. Mivel a mindennapi életükre gyakorol hatást az összes elem, sokkal könnyebb megszólítani őket minden egyes kommunikációval, valamint a további programelemek kiválasztásához is hasznos segítséget kapunk tőlük egy-egy beszélgetés alkalmával, mivel már látják/érzik, hogy egy korábban általuk megfogalmazott problémára mi megoldást szállítottunk.

KOMMUNIKÁCIÓ

Milyen belső és külső kommunikációs eszközöket alkalmaztatok a projekt megvalósítása során? Milyen eredménnyel? Miben és mennyiben járult hozzá a projekt sikerességéhez?

A már állományunkban lévő kölcsönzött munkavállalóink felé volt a legkönnyebb a kommunikáció. 2020. év eleje óta használjuk belső kommunikációs applikációnkat (getworking — szolgáltató: Blue Colibri), melyben minden egyes plusz juttatás külön menü pontot kapott, heti rendszerességgel kommunikálunk best practice-eket a használattal kapcsolatban, ezzel mutatva a lehetőségek sokrétűségét. Mivel az applikáció penetrációs rátája a kölcsönzött munkavállalók között nem 1003-os (954), így természetesen az offline lehetőségeket is igénybe vettük/vesszük, melyek használatánál kiemelten figyelünk fenntarthatósági célkitűzéseinkre, így kerüljük a felesleges papírhasználatot, míg előnyben részesítjük a rollup-ok, céges faliújságok, mint információhordozók használatát. Az egész projekt akkor fejti ki igazán a hatását, ha a munkavállalók ismerik és használják a benne rejlő lehetőségeket. A COVID időszak alatti és legtöbb partnerünknél azóta is fennálló óvatosság azonban még nem tette lehetővé, hogy előadásokkal, workshopokkal mutathassuk be a munkavállalóknak a rendszereket, erre a 2023-as év első félévében kerül majd sor.

AKIK NÉLKÜL NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE

Nevezz meg a folyamatban részt vevő kollégákat. írd le mit tett hozzá a folyamathoz!

A megvalósítás, a részletek kidolgozása, online/offline papírra vetése nem jöhetett volna létre az operáció csapatának tagjai nélkül, akik a munkavállalókkal tartották a kapcsolatot, hozták/vitték az infókat: Jakab Gabriella, Székely Zsanett, Izsó Szimóna, Szekeres Eszter, Koscsó Emőke, Loss Gáborés Sedlák Csaba.

Kommunikációs és HR szemlélettel itatta át a projektet: Orosi Enikő, Szatmári Anita.

Végül akik a megfelelő külcsínt a belbecs mögéillesztették, a marketing csapat: O.Nagy Noémi, Balázs Réka és Henz Emőke.

HR VEZETŐI AJÁNLÁS

A pályázat beküldéséhez egy aktív, HR vezetői szerepet betöltő ajánlása elvárt, aki szerint az adott módszer, (akár van személyes tapasztalata annak alkalmazásában, akár nincs), érdemes lehet az „Év HR szolgáltatói megoldása” díjra.

Az együttműködés a Henkel és a Get Work között közel 2 évtizede töretlenük sikeres.

A Get Work rugalmassága, újdonságokra való nyitottsága teszi a céget a legkiválóbb partnerré a munkaerőkölcsönzői piacon.

A közös munka során a hosszú távú közös célok elérését és a motivált munkaerő biztosítását tartják szem előtt. Ez inspirálta őket, amikor a kompenzációs / juttatási rendszer fejlesztésébe kezdtek, összehangolva azt a Henkelnél is elérhető juttatási csomag elemeivel.

A juttatási csomag összeállításánál fontos szempont volt, hogy olyan innovatív elemeket illesszenek bele, melyek nem csak a munkatársakra, hanem az ő családtagjaikra is kiterjeszthető (EAP, DokiApp). Így a törődés és a támogatás hatása hatványozottan érvényesülhet.

Köszönjük a Get Work-nek az eddigi közös munkát, és még sok évtizeden át szeretnénk velük együttműködni. – Gera Csilla HENKEL

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Leave a Reply

Copy link
Powered by Social Snap