Skip to main content
1LifeNext Practices

Munkavállalói Élményprogram a Fundamentában

By 2023. áprilisáprilis 27th, 2023No Comments

Munkavállalói Élményprogram a Fundamentában

5 perc elolvasni
2023.04.26.

#1LIFE

PÁLYÁZÓ CÉG NEVE:

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

Nagyvállalat

PÁLYÁZAT CÍME:

Munkavállalói Élményprogram

A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA
Mi a pályázatban bemutatott projekt / megoldás előzménye, oka? Milyen üzleti problémát akartok / akartatok megoldani vele? Milyen szükségletek hívták elő?

A Fundamenta HR-stratégiájának központi eleme a munkavállalói élmény fejlesztése. Tesszük ezt azért, hogy a folyamatosan változó, kihívásokkal teli működési környezetben az üzleti  sikereinket elégedett és elkötelezett munkavállalóinkkal tudjuk megvalósítani. A pandémia időszak, majd a hibrid munkavégzés általánossá válása, a folyamatos változások működési környezetben egyre nagyobb kihívásokkal okoztak az elkötelezettség fenntartásában.

CÉLOK ISMERTETÉSE

Írd le milyen vállalati környezetben, milyen céllal, milyen elvárások mentén indult el a nevezett HR aktivitás. Amennyiben pontos célszámokat, KPI-okat (Key Performance Indicator) is meghatároztatok, írd le ezeket is!

A szervezet elfáradt, nőtt a fluktuáció (20%), egyre hangosabbá váltak a negatív vélemény, kerestük az egyensúlyt a munkavállalói igények és üzleti sikeresség között, igyekeztünk a legtöbbet és legjobbat kihozni az otthoni és irodai munkavégzési formákból. A 2021 évi elkötelezettség felmérés eredménye (48%) azonban egyértelműen rámutatott, hogy célzott akcióra van szükség a munkavállalói és ezen keresztül az ügyfélélmény javítása érdekében. Így hát nekiálltunk.

MEGVALÓSÍTÁSI KULCS ELEMEI, LÉPÉSEI

Írd le a HR aktivitás pontos menetét! Milyen alapgondolatok mentén zajlott a megvalósítási stratégia kialakítása? Mi volt a stratégia, amivel a fenti célokat el kívántátok érni? Milyen lépésekben zajlott a megvalósítás?

Az elkötelezettség felmérés kritikus témakörben (2.kép) – Tehetségek és munkaerőtervezés, Munkáltatói márka, Fizetés és elismerés, Támogató környezet, Karrier és fejlődés – workshopokat, fókuszcsoportos megbeszéléseket, személyes interjúkat tartottunk. Ezek eredményeit összegezve rávilágítottunk, hogy a jelenlegi eszköztárunkat nem, vagy csak kevésbé ismerik a kollegák. Elővettük, leporoltuk a korábbi Munkavállalói Élménytérképet, kicsit tettünk hozzá és megszületett a Munkavállalói Élményprogram. (3.kép)  Célja, hogy minél sokszínűbb támogatást nyújtsunk kollegáinknak a munkavégzésben, a személyes és szakmai fejlődésükben, valamint a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésében. Nem vélemények, hanem adatok alapján döntöttünk: Az elkötelezettség nem vélemény, hanem viselkedés: az elkötelezett munkatársak pozitívan nyilatkoznak vállalatukról, annak jó hírét terjesztik; nem terveznek állást változtatni és mindent elkövetnek a szervezet céljainak elérése érdekében. Ismét végig jártuk a munkavállalói életutat, és meghatároztuk azokat a területeket, amelyek javításával a legnagyobb lehetőségünk van az elkötelezettség javítására: onboarding, jövőkép és stratégia, fejlődési és karrierlehetőségek, elismerési rendszerek, támogató környezet. Minden szervezeti egység megfogalmazta a saját területére vonatkozó javaslatokat, ezeket konszolidálva valósult meg a szervezeti szintű program. Az egyes témakörök szakmai támogatását a HR business partnerek végezték.

EREDMÉNYEK

Írd le milyen eredményeket értetek el a pályázati HR aktivitással? Milyen volt a lebonyolítás fogadtatása szervezeten belül/kívül? Amennyiben meghatároztatok előre KPI-okat, mennyire sikerült ezeket teljesíteni? Milyen hatást gyakorolt az aktivitás a szervezetre? Milyen visszajelzések érkeztek az aktivitással kapcsolatban?

A 2021-es elkötelezettség eredményének meglepően hatottak nem csak a vezetőkre hanem a munkavállalókra is. A rendkívül magas (92%) részvételi arány ugyanakkor azt jelezte, hogy a kollegák el akarják mondani véleményüket, érdekli őket a munkahelyük és a visszajelzések alapján a kritikus vélemények inkább a tenni akarás jelei voltak. Ugyanezt éreztük az eredmények feldolgozása során, a javaslatok megfogalmazásában és az elkövetkező egy év során a megvalósításban: aktív munka, párbeszéd és együttműködés alakult ki. 2022. évi elkötelezettség felmérése már 12%-al magasabb volt, ami szervezeti kultúra változásban kiemelkedőnek mondható! Továbbra is megmaradt a magas, 92%-os válaszadási arány, ami azt mutatta számunkra, hogy a munkavállalók érezték a pozitív változásokat és még mindig érdekli őket a véleménynyilvánítás lehetősége. Egy év alatt csökkent a fluktuáció mértéke (20% alá), mely magával hozta a HR folyamatok hatékonyságának javulását, a fegyelmezett költséggazdálkodást, hiszen több magasabb hozzáadott szervezetfejlesztési tevékenységre fokuszálhattunk. Nem utolsó sorban elnyertük a Családbarát Munkahely megtisztelő címet, amely Munkavállalói Élményprogram külső elismerését is jelenti számunkra.

ÜZLETI HATÁS

Írd le, milyen hatást gyakorol a projekt / megoldás az üzletmenetre? Milyen előnyökre tehet szert ezáltal a vállalat a piacon?

Az elkötelezettség növelése sohasem öncélú, kéz a kézben jár az ügyfél elégedettség javulásával, ezáltal z üzleti sikerekkel. Az elkötelezett szervezetek magasabb arányban tudják megtartani és bevonzani a tehetségeket, működési hatékonyságuk magasabb, mindezek pedig a pénzügyi teljesítményükben is megmutatkoztak. A Fundamenta fluktuációs rátája csökkent, a munkáltatói márka megítélése javult, ügyfélértékelésünk 4.5-re javult a Google alapján Sikeresen zártuk az MNB auditot, amely a működési megfelelőség bizonyítéka. Pénzügyi eredmények tekintetében pedig a külső hatások ellenére – moratórium, OBA különdíj, extraprofitadó – megfelel a tulajdonosi elvárásoknak. A hatékonyság mellett sikeresen teljesítettük a stratégiai projektjeink mérföldköveit, mely a jövőbeni sikeres működés záloga lehet.

TANULSÁG

Mi volt a legnagyobb kihívás a projekt során? Mit csinálnátok másképp? Mi volt a legnagyobb tanulság a projektből?

A munkavállalói élményfejlesztés folyamatos munka, nem lehet kampányszerűen hozzáállni. A javuló tendenciát fenttartani ugyanakkora erőfeszítést igényel, mint bevezetni az újdonságokat. Talán alábecsültük a pandémiát követően a hibrid működésből adódó változások hatását. Mivel mi is, mint a munkavállalók többsége, tanulópályára kerültünk a vállalati kultúra fejlesztésben, hamarabb lehetett volna elkezdeni az adatalapú döntéshozatalt és célirányos akciótervezést. Legnagyobb kihívást a munkavállalói elvárások és üzleti sikeresség közti egyensúly kialakítása volt.

A SIKER TITKA

Mi az az 1 megkülönböztető jegy, amitől igazán sikeres lett a projekt?

Azt a konzekvens folyamatot emelem ki, amin hónapokon keresztül végig tudtuk vinni a szervezetet és a többszáz javaslatból képesek voltunk egy átfogó (pár oldalas)  programot kialakítani, amely szervezeti szinten tudott hatni a munkavállalói jólétre.

KOMMUNIKÁCIÓ

Milyen belső és külső kommunikációs eszközöket alkalmaztatok a projekt megvalósítása során? Miben és mennyiben járult hozzá a projekt sikerességéhez?

Belső kommunikációban nagy hangsúlyt fektettünk a kiinduló eredményekre, intranetes felületünkön elérhetővé tettük  minden szakterület javaslatát, ezáltal transzparensen követhetővé vált az inputok feldolgozása is. A sikerekről, csapatépítő eseményekről folyamatosan hírt adtunk a munkavállalók zárt Facebook csoportjában is. A 2022-es elkötelezettség felmérést megelőzően pedig több hetes bevezető kampányt alkalmaztunk. Külső kommunikációban az új filmünket használjuk a Fundamenta Élmény bemutatására.

AKIK NÉLKÜL NEM JÖHETT VOLNA LÉTRE

Nevezz meg a folyamatban részt vevő kollegákat. Írd le mit tett hozzá a folyamathoz!

Kiemelem a Board aktív részvételét. A legmagasabb vezetői szint is magas prioritással vett részt a workshopokon, tájékoztatókon. Dicséret illeti a vezetőket, akik nagy erőfeszítéseket tettek az eredmény javítása érdekében. Köszönet illeti a munkavállalókat, akik fontosnak tarják, hogy véleményükkel, ötleteikkel és változási hajlandóságukkal hozzájárulnak a Fundamenta Élmény alakításához. Nem utolsó sorban köszönetemet fejezem ki a HR munkatársainak!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Leave a Reply

Copy link
Powered by Social Snap