Skip to main content
Future Talent InvestorsNext Practices

Szendrőlád és Hősök oktatási program a Deutsche Telekom IT Solutions-nél

By 2023. áprilisáprilis 27th, 2023No Comments

Szendrőlád és Hősök oktatási program a Deutsche Telekom IT Solutions-nél

5 perc elolvasni
2023.04.26.

 Deutsche Telekom IT Solutions

PÁLYÁZAT CÍME: Szendrőlád és Hősök oktatási program a Deutsche Telekom IT Solutions-nél

A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

Mi a pályázatban bemutatott projekt / megoldás előzménye, oka? Milyen üzleti problémát akartok / akartatok megoldani vele? Milyen szükségletek hívták elő?

Az oktatási programot, közel egy éves elő készületet követően 2018 őszén indítottuk el. A cél az volt, hogy hátrányos helyzetű gyermekeknek oktassunk informatikai, majd később programozási alapokat.
A szendrőládi Bhim Rao Egyesület támogatásával és a Logiscool speciális tananyagával az első évben 50 gyereknek tanítottak programozási ismereteket önkéntes kollégáink. Majd 2019-ben kibővítettük a programot a pécsi Khetanipe Egyesülettel közösen, további 20 kisdiák bevonásával.

CÉLOK ISMERTETÉSE

Írd le milyen vállalati környezetben, milyen céllal, milyen elvárások mentén indult el a nevezett HR aktivitás. Amennyiben pontos célszámokat, KPI-okat (Key Performance Indicator) is meghatároztatok, írd le ezeket is!

A program elsődleges célja az volt, hogy olyan ismereteket adjunk át a gyerekeknek, amik megszerzésére eddig nem volt lehetőségük. Valamint szerettünk volna olyan karrierlehetőségeket bemutatni nekik, amik a továbbtanulásra motiválják őket, olyan formában, ami éveken keresztül fenntartható. Az elmúlt négy tanévben több mint kétszáz kisdiák vett részt az önkéntes oktatóink által tartott foglalkozásokon.

Szendrőládi gyerekek látogatása

MEGVALÓSÍTÁS KULCS ELEMEI, LÉPÉSEI

Írd le a HR aktivitás pontos menetét! Milyen alapgondolatok mentén zajlott a megvalósítási stratégia kialakítása? Mi volt a stratégia, amivel a fenti célokat el kívántátok érni? Milyen lépésekben zajlott a megvalósítás?

Az elő készületek során felmértük a Tanodák felszereltségét és ennek megfelelően támogattuk az infrastruktúra kiépítését. Számítógépekkel és bútorokkal szereltük fel az erre kijelölt termet. Eközben párhuzamosan a Logiscool-lal egyeztettünk a megfelelő tananyag kiválasztásáról. Miután minden nyitott kérdést sikerült tisztázni 2018 őszén ünnepélyes keretek között megnyitottuk az első tanévünket Szendrőládon.

Kollégáink hétfőtől péntekig párban jártak oktatni ötven gyereket. Az első tanév tapasztalatai szerint a 10 fő/csoportos indulást sikerült jól meghatározni. A két önkéntes tanárra is szükség volt alkalmanként, mert a gyerekek gyakran kérdeztek és igénylik az állandó figyelmet. A másfél órás tanóra csoportonként változóan alakult.

Az első tanév sikerességén felbátorodva elkezdtünk további lokációk irányába is tájékozódni. Itt már a földrajzi elhelyezkedés is elsődleges szempont volt. A kollégák visszajelzései alapján a közel hat óra utazás és a másfél órás tanóra mellett, szinte teljes napra kiesnek az oktatók. Ezért a választásunk a pécsi telephelyünkhöz közel első Khetanipe Egyesületre esett, ahol a számítógép felszerelését követően 2019 őszén négy oktatóval és 20 kisdiákkal szintén elindult a program. Az első tanév tapasztalatai alapján a Logiscool-lal együttesen, egy új, az alap informatikai ismeretekre került a fókusz és csak ezt követték a programozási alapok.

A Kalo Drom zenekar a DT-ITS év végi online rendezvényén

EREDMÉNYEK

Írd le milyen eredményeket értetek el a pályázati HR aktivitással? Milyen volt a lebonyolítás fogadtatása szervezeten belül / kívül? Amennyiben meghatároztatok előre KPI-okat, mennyire sikerült ezeket teljesíteni? Milyen hatást gyakorolt az aktivitás a szervezetre? Milyen visszajelzések érkeztek az aktivitásokkal kapcsolatban?

A program népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt négy évben több tucat kolléga jelentkezett és vett részt az oktatásban. Van olyan oktatónk, aki az elmúlt négy tanévben minden héten lejárt Szendrőládra. A programban részt vevő kollégák szoros együttműködésben, közösséget alkotnak.

2019 tavaszán a programban résztvevő szendrőládi gyerekek ellátogattak a Deutsche Telekom IT Solutions budapesti épületéhez és egy programokkal teli napot töltöttek nálunk. Az utazásnak azért is volt nagy jelentősége, mert fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek lássák, hogy milyen célokat érhetnek el, ha képzik magukat. Ezen a napon közel ötven kolléga vett részt a gyerekek körbevezetésében és mutatta meg játékos módon, hogy mivel is foglalkoznak az adott területen.

Az első tanévet Szendrőládon egy ünnepséggel zártuk, ahol a helyi általános iskola igazgatónője elmondta, hogy azok a diákok, akik részt vettek a programozás oktatásban, jobban teljesítenek a matematikai tanórákon. A pécsi Hősök programban pedig van olyan hallgatónk, aki már a középiskolai tanulmányait végzi, de visszajár a tanodába, hogy részt vegyen a programozás oktatáson.

Habár a csoportokban van fluktuáció, a részt vevő gyerekek 60-70%-a következő tanévben is beiratkozik és szívesen vesz részt a délutáni órákon. A programban részt vevő gyerekek elsősorban megtanulják a számítógépek használatának alapjait, mint például az egér kezelése vagy a gépelés. Az oktatók és a Logiscool tananyagát fejlesztők visszajelzései alapján azt látjuk, hogy a gyerekek, minden olyan ismeretet képesek elsajátítani, amit a kortársaik, annyi különbséggel, hogy számukra ez több időt vesz igénybe. Ez az, amit mi biztosítunk számukra. Az elmúlt négy tanév során több mint kétszáz gyermeket oktattak önkéntes kollégáink.

ÜZLETI HATÁS

Írd le, milyen hatást gyakorol a projekt / megoldás az üzletmenetre? Milyen előnyökre tehet szert ezáltal a vállalat a piacon?

A CSR-programok mindig nagy népszerűségnek örvendenek. Kollégáink örülnek, ha vállalatunk kiáll egy-egy nemes cél érdekében. A szendrőládi és pécsi programban részt vevő közel harminc önkéntes oktatónknál magas szintű elköteleződést látunk a gyermekek oktatása és a vállalat felé is. A vállalati rendezvényeinken rendszeresen tájékoztatjuk a kollégákat a program részleteiről.

Az évnyitó és évzáró ünnepségeken pedig vezetőségünk tagjai is részt szoktak venni, testközelből megismerve a helyi gyermekeket és a tanodák dolgozóit A több mint négy éve tartó oktatási program megmutatja, hogy lehet hosszútávú célokat kitűzni és nem csak egyszeri megmozdulásokban gondolkozni. A korábbi évek tapasztalatait beépítve, minden évben fejlődik a tananyag és egyre szorosabb a kapcsolat a diákok és az önkéntes tanárok között.

Felelős vállalatként és Magyarország legnagyobb IT-munkaadójaként kötelességünknek érezzük, hogy adjunk vissza a társadalomnak, ezért különösen is szívügyünk a hátrányos helyzetű térségekben élő gyermekek felzárkóztatása informatikai területen. Ezen oktatási tevékenységünk nem eredményez rövid távon direkt üzleti hasznot, hiszen a kisdiákok csak 10+ év múltával lépnek ki a munkaerő-piacra.

Hosszabb távú és közvetett üzleti célunk a brand erősítése a CSR tevékenységeken keresztül. Az általunk tanított diákokat tovább is figyelemmel kísérjük, hosszabb távon felveszünk olyan tanulókat gyakornoki vagy főállású státuszba is, akik akár évekkel korábban részt vettek oktatási programunkon.

TANULSÁG

Mi volt a legnagyobb kihívás a projekt során? Mit csinálnátok másképp? Mi volt a legnagyobb tanulság a projektből?

A 2019/2020-as tanévet új lendülettel, új tanodával kiegészülve indítottuk el, majd 2020 márciusában a covid hatására be kellett rekesztenünk a tanévet és nem is tudtuk folytatni már abban az évben. A 2020/2021-es tanévben megpróbálkoztunk a tantermi oktatással, de sajnos a vírushelyzet ismét közbeszólt. A diákok online végezték az iskolai tanulmányaikat. Habár a Tanodák nyitva álltak, vezetőikkel közösen úgy határoztunk, hogy amíg a helyzet nem teszi lehetővé a tantermi oktatást, addig nem folytatjuk a képzést online formában sem. A gyerekeket még a tantermi oktatás során is nehéz lekötni, az online oktatás nem tűnt valós opciónak. Ebben az évben a diákok tananyagára tervezett összeget, a Tanodák számítógépes eszközeinek frissítésére fordítottuk.

A SIKER TITKA

Mi az az 1 megkülönböztető jegy, amitől igazán sikeres lett a projekt?

A programban részt vevő önkéntes tanárok elhivatottsága a Tanodában dolgozók nyitottsága, valamint a diákok kíváncsisága. Pécsi kollégáink hetente fél napot, míg a Szendrő ládon oktatók heti egy napot töltenek a mindennapi munkájukon felül a programban való részvétellel.

A Tanodákban mindig szívélyesen és egy kis házi finomsággal várják őket. A gyerekek pedig, ha néha kicsit figyelmetlenebben vagy éppen kevésbé szorgalmasan, de mindig nagy szeretettel várják kollégáinkat. Minden tanévet egy évnyitóval kezdünk és egy évzáróval zárunk, ahol zenével, tánccal és műsorral kedveskednek számunkra a helyiek. Az elmúlt négy évben ez már hagyománnyá vált, amit szívesen és közösen ápolunk. A Logiscool tananyaga pedig egy olyan alapot biztosít a kollégáink számára, amivel tanári ismeretek nélkül is magabiztosan tudnak tevékenykedni a tanév során.

FENNTARTHATÓSÁG
Írd le, miben látjátok a megoldás fenntarthatóságát? Mitől fog működni hosszú távon?

Minden évben jelentkeznek a programra nyitott kollégák, akik friss lendületet hoznak. Ők általában a már gyakorlott oktatókhoz csatlakoznak. Úgy látjuk, mindig egyre nő az érdeklődők száma. Fontos, hogy a programban részt vevő tehetséges gyerekeknek ne engedjük el a kezét az általános iskolai tanulmányaik befejezése után se. Ezért elkezdtük egy mentor program kidolgozását, ahol a legkiemelkedőbb diákokat szeretnék tovább oktatni, egyéni formában, ezzel támogatva a későbbi továbbtanulásukat.

KOMMUNIKÁCIÓ

Milyen belső és külső kommunikációs eszközöket alkalmaztatok a projekt megvalósítása során? Milyen eredménnyel? Miben és mennyiben járult hozzá a projekt sikerességéhez?

Belső kommunikációs eszközként, minden évben elküldjük a felhívást a programhoz való csatlakozásra. Belső céges rendezvényeinken kiemeljük a tanév sikereit és minden évben megköszönjük az önkéntes oktatók munkáját. A belső népszerűsítése elengedhetetlen a sikerességhez, hiszen az önkéntes oktatók határozzák meg leginkább a program eredményességét. Fontos, hogy lássák, csatlakozni ehhez a közösséghez nem csak kihívásokat jelent, hanem elismerést is a vállalatvezetés és a kollégák részéről. Külső kommunikációban a social media felületeinken szoktunk posztolni a fergeteges évnyitók és évzárók hangulatáról. Az első tanév sikereit pedig egy HVG cikkben osztottuk meg az olvasókkal.

AKIK NÉLKÜL NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE

Nevezz meg a folyamatban részt vevő kollégákat. Írd le mit tett hozzá a folyamathoz!

Az oktatásiban részt vevő kollégák.
Belley Éva HR VP, aki a CSR tevékenységért is felel a vállalatunknál és a program fő támogatója
Erik Slooten a DT-ITS volt ügyvezető igazgatója, aki a szívügyeként tekintve létrehozta és támogatta a program első négy évét.
Kónya Lászó Managing Director, aki ügyvezetői pozíciója megszerzésével a program támogatójává vált.
Báthori Katalin, aki a DT-ITS CSR tevékenységéért felelős koordinátor, a program megvalósításának és fenntartásának kulcsszereplője.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Leave a Reply

Copy link
Powered by Social Snap